Hiển thị MARC

Implementing - the Lexical Approach (Bản ghi số: 6319)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00744nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển WIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20140328095421.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120213t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781899396603
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc WIS
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 14
Chỉ số ấn phẩm LEW 2010
Chỉ số phân loại 820
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lewis, Michael
9 (RLIN) 1631
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Implementing - the Lexical Approach
Thông tin trách nhiệm Charles Dickens
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA:
Tên nhà xuất bản, phát hành Heinle Cengage Learning,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 223 p.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát English
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Reference Books
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách tham khảo
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 1_Sách
Các tài liệu
Giá có hiệu lực từ ngày Thư viện chính Thời gian giao dịch gần nhất Tài liệu không cho mượn Ngày bổ sung Nguồn phân loại Dạng tài liệu (KOHA) Tài liệu mất Tài liệu rút Thời gian ghi mượn gần nhất Tổng số lần mượn Tài liệu hỏng Mã Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Đã ghi mượn Thư viện Số định danh (CallNumber)
2014-03-28Wellspring School Library 2014-03-31 2014-03-28 1_Sách  2014-03-311 BE102211Thư viện Tầng 3B22014-04-21Wellspring School Library 820 LEW 2010


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese