Hiển thị MARC

IELTS express - Upper Intermediate - Coursebook - 2nd Edition + CD (Bản ghi số: 6324)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00820nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển WIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 2012041207177.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120412t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781133313014
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan sao chép Wes
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 14
Chỉ số phân loại 428.0076
Chỉ số ấn phẩm HUM 2013
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Humphrey, Pamela
9 (RLIN) 1647
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính IELTS express - Upper Intermediate - Coursebook - 2nd Edition + CD
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành UK:
Tên nhà xuất bản, phát hành National Geographic Learning,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 104 p.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát IELTS
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát English
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Intermediate
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Coursebook
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Exam Essentials
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 1_Sách
Các tài liệu
Giá có hiệu lực từ ngày Thư viện chính Thời gian giao dịch gần nhất Tài liệu không cho mượn Ngày bổ sung Nguồn phân loại Dạng tài liệu (KOHA) Tài liệu mất Tài liệu rút Thời gian ghi mượn gần nhất Tổng số lần mượn Tài liệu hỏng Mã Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Đã ghi mượn Thư viện tạm Số định danh (CallNumber)
2014-03-28Wellspring School Library 2014-03-31 2014-03-28 1_Sách  2014-03-311 BE102193Thư viện Tầng 3B22014-04-21Wellspring School Library 428.0076 HUM 2013


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese