Effective Telephoning - Teacher's book

Tác giả: Comfort, Jeremy.
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD
Cá nhân liên quan: Associates, York. Nơi xuất bản: Oxford : Oxford University Press, Đặc trưng số lượng: 55 p. ISBN: 0194570940 Chủ đề/Từ khóa: English | Business | Telephoning | Teacher's book | Tiếng Anh Thương Mại Năm xuất bản: 1996
Từ khóa bạn đọc:
Tài liệu này không có từ khóa bạn đọc.
Đăng nhập để thêm từ khóa!
Dạng tài liệu Thư viện / Kho lưu giữ Call Number Trạng thái Hạn trả
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 338.7 COM 1996 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 338.7 COM 1996 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 338.7 COM 1996 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ

Không có bình luận!

Đăng nhập để bình luận!


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese