Basic English for Computing

Tác giả: Glendinning, Eric H.
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD
Cá nhân liên quan: McEwan, John. Nơi xuất bản: Oxford : Oxford university press, Đặc trưng số lượng: 136 p. ISBN: 0194574709 Năm xuất bản: 2002 Bạn đọc lưu trong giá ảo: Thiếu nhi
Từ khóa bạn đọc:
Tài liệu này không có từ khóa bạn đọc.
Đăng nhập để thêm từ khóa!
Dạng tài liệu Thư viện / Kho lưu giữ Call Number Trạng thái Hạn trả
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 004 GLE 2002 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 004 GLE 2002 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 004 GLE 2002 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ

Không có bình luận!

Đăng nhập để bình luận!


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese