More reading power 3 : Extensive reading, Vocabulary building, Comprehension Skills, Reading Fluency - Third edition

Tác giả: Jeffries, Linda.
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD
Cá nhân liên quan: Milkulecky, Beatrice S. Nơi xuất bản: Pearson : Longman, Đặc trưng số lượng: 298 p. ISBN: 0132089033 Chủ đề/Từ khóa: English --Reading --Comprehension Năm xuất bản: 2012
Từ khóa bạn đọc:
Tài liệu này không có từ khóa bạn đọc.
Đăng nhập để thêm từ khóa!
Dạng tài liệu Thư viện / Kho lưu giữ Call Number Trạng thái Hạn trả
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 428.64 JEF(3) 2012 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ
1_Sách 1_Sách Wellspring School Library Thư viện Tầng 3B2 428.64 JEF(3) 2012 (Xem giá) Sẵn sàng phục vụ

Không có bình luận!

Đăng nhập để bình luận!


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese