1. Business objectives / Hollett, Vicki. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006 .- 191 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Business objectives - Teacher's book / Hollett, Vicki. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006 .- 94 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. Business objectives - Workbook / Hollett, Vicki. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006 .- 80 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Cambridge IGCSE Business Studies / Hollett, Vicki. Thông tin xuất bản: Cambridge: .- p. Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ

Lọc từ kết quả tìm© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese