1. Những cuộc phiêu lưu của Tomsawyer. / Twain. Mark Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa- Thông tin, 2006 .- 399 tr. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Những tấm lòng cao cả / Amicis, Edmondo De Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học, 2009 .- 335 tr. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. Nhà Chử, Đảo Hoang, Chuyện Nỏ Thần. / Tô, Hoài Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2006 .- 763 tr. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Túp lều bác Tôm / Stowe, Harriet beecher Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học , 2009 .- 411 tr. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. Những phiêu lưu của Huck Leberry Finn / Twain, Mark Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa- Thông tin, 2007 .- 411 tr. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. Truyện trạng Việt Nam   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2007 .- 83 tr. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. Sam ra khỏi nhà / Turpin, Nick. Thông tin xuất bản: H. : Kim Đồng, 2008 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. Con ngỗng kì lạ   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2006 .- 75 tr. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. Truyện trạng Việt Nam   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2007 .- 83 tr. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. Truyện trạng Việt Nam.   Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2007 .- 55 tr. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
11. Sally giương buồm ra khơi. / Gurney, Stella Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2008 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
12. Bòm bọp! / Woodward, Kay. Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2008 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
13. Sự tích cây Kim Giao   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2006 .- 79 tr. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
14. Truyện cổ Anđecxen. / Anđecxen,Crixtian. Thông tin xuất bản: Hà Nội.: Kim Đồng, 2008 .- 749 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
15. Truyện cổ Ixraen   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2008 .- 143 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
16. Chuyện phiêu lưu của Tom Xoyơ / Twain, Mark. Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng, 2006 .- 394 tr. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
17. Truyện - Thơ - Câu đố Thiếu Nhi   Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh: Văn học, 2010 .- 307 tr. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
18. Albert liked ladders / Swallow, su Thông tin xuất bản: H: NXB Kim Dồng, 2008 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
19. Bird watch / Swallow, Su Thông tin xuất bản: H: Kim Đồng, 2008 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
20. Truyện cười dân gian Việt Nam. Tập 2   Thông tin xuất bản: Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese