1. Những tấm lòng cao cả / Amicis, Edmondo De Thông tin xuất bản: H.: Mỹ thuật, 2012 .- 155 tr. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Tìm mẹ   Thông tin xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011 .- 16 p. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. Suto - Tranh truyện / Han Kiên Thông tin xuất bản: H. : Kim đồng 2011 .- 160 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (4), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Cháu yêu ông   Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2011 .- 20 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. Sự tích Bông sen   Thông tin xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010 .- 16 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. Sấm sét trên đầu thù / Dũng, Hà Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2011 .- 122 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. Nàng Bạch Tuyết   Thông tin xuất bản: H.: Mỹ thuật, 2008 .- 100 tr. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. Những câu chuyện về nàng tiên cá: Truyện tranh / Russell, Punter Thông tin xuất bản: H.: Kim đồng, 2009 .- 47 tr. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. Một ngày kỳ lạ / Phạm, Hoàng Giang Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2009 .- 92 tr. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. Thời thơ ấu của các thiên tài - Tập1- Những thiên tài từng đội sổ / Sin, Ueng Seop Thông tin xuất bản: Hà Nội.: Kim Đồng, 2013 .- 161 tr. Năm xuất bản: 2013 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
11. Thời thơ ấu của các thiên tài - Tập 2: Những thiên tài chiến thắng khó khăn / Sin, Ueng Seop Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2013 .- 161 tr. Năm xuất bản: 2013 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
12. Thời thơ ấu của các thiên tài - Tập 4 - Những thiên tài thích quậy phá / Sin, ueng Seop Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2013 .- 161 tr. Năm xuất bản: 2013 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
13. Lý Công Uẩn / Tạ, Huy Long Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2012 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
14. Thế giới người máy - khám phá Thế giới người máy / Meishu, Tiepiren Thông tin xuất bản: H.: Kim đồng, 2013 .- 96 tr. Năm xuất bản: 2013 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
15. Báu vật của danh nhân - Chiếc mũ của Napoleon / Bailey, Gerry Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2011 .- 31 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
16. Chú thuyền trưởng   Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2011 .- 24 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
17. Anh kiến trúc sư   Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2011 .- 24 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
18. Bác chủ tiệm kem   Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2011 .- 24 tr. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
19. Thần thoại Ai Cập 3 / Nam, Moon Won Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2010 .- 219 tr. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
20. Nobita và hiệp sĩ hồng / Fujio, F- Fujiko Thông tin xuất bản: H.: Kim Đồng, 2012 .- 189 tr. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese